Một số kinh nghiệm dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN).

Tháng Mười 5, 2017 9:38 sáng

MỘT SỐ KINH NGHIỆM  DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN).

 

      1. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:

Học sinh lớp 4C Trường Tiểu học Văn Cao

  1. Thời gian áp dụng sáng kiến:

Năm học 2015 – 2016  đến nay.

  1. Tác giả:

Họ và tên: Phạm Quỳnh Nga

Năm sinh: 1972

Nơi thường trú: Liên Minh – Vụ Bản – Nam Định

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học

Chức vụ công tác: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Văn Cao

Điện thoại: 01683347442

  1. Đơn vị áp dụng sáng kiến:

Tên đơn vị: Lớp 4C – Trường Tiểu học Văn Cao

Địa chỉ: Liên Minh – Vụ Bản – Nam Định

Điện thoại: 0350 3820 774.

Tải tại đây