BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TẬP CÓ HIỆU QUẢ TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ NĂM HỌC

Tháng Mười 5, 2017 3:01 chiều

 BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TẬP CÓ HIỆU QUẢ TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ

NĂM HỌC : 2016- 2017

 

                              Tác giả   : Nguyễn Thị Hường

                              Chức vụ : Giáo viên

                               Tổ :             4-5

                             Trường:    Tiểu học Văn Cao

        Tải tại đây