Tổ chuyên môn

DSC01842

Danh sách giáo viên tổ 4,5  

  Tập thể giáo viên Tổ 4,5 NĂM HỌC 2017-2018 TỔ 4,5 ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG PHÂN CÔNG VÀ BỔ NHIỆM NHƯ SAU:   Tổ 4,5 gồm 10 đ/c theo danh sách và nhiệm vụ…
DSC01827

Một vài nét về tổ 1,2,3

  NĂM HỌC 2017 -2018  Tổ1,2,3 ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG PHÂN CÔNG VÀ BỔ NHIỆM NHƯ SAU:   Tổ 1,2,3 gồm 14 đ/c theo danh sách và nhiệm…